Zysk operacyjny wyniósł 2,29 mln euro wobec 11,03 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,75 mln euro w I poł. 2015 r. wobec 14,01 mln euro rok wcześniej.

Agrowill Group AB to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując 30 tys. hektarów gruntów rolnych na Litwie (własnych i dzierżawionych). Prowadzą także działalność związaną z tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznych rozwiązań informatycznych, sprzedażą detaliczną produktów rolnych, sprzedażą pasz dla zwierząt hodowlanych, obróbką zbóż czy magazynowaniem.