Zysk operacyjny wyniósł 28,53 mln zł wobec 20,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 465,71 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 402,54 mln zł rok wcześniej.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.