Strata operacyjna wyniosła 15,96 mln zł wobec 18,46 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 tys. zł w I poł. 2015 r. wobec 3 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 65,69 mln zł wobec 13,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.