Strata operacyjna wyniosła 0,27 mln zł wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,32 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 25,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 21,89 mln zł wobec 6,01 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką developerską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.