Zysk operacyjny wyniósł 10,11 mln zł wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,63 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 111,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 2,1 mln zł wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej. 

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.