Zysk operacyjny wyniósł 5,83 mln zł wobec 7,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 136,46 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 124,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 4,43 mln zł wobec 4,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.