"Po wynikach za pierwsze półrocze, które były realizowane w trudnym otoczeniu i pod wyjątkową presją na marże, wykonanie prognozy na cały rok jest na poziomie, który daje podstawy do jej potrzymania. Zwracam uwagę, że druga połowa roku jest zwykle lepsza pod względem wyników od pierwszej. Kluczowymi miesiącami dla realizacji prognozy będą miesiące wrzesień i październik dla marki Gino Rossi oraz dodatkowo dla marki Simple CP miesiąc grudzień" - napisał Malicki w komentarzu do wyników za I półr.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Gino Rossi wzrosły o ponad 9% w I półr. 2015 r. i wyniosły 136,5 mln zł, a po korekcie o wartość sprzedaży komponentów przychody wyniosły 125,3 mln zł, reprezentując wzrost o 11% - zgodny z założoną prognozą na 2015 rok, podkreślił prezes. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 8,8 mln zł.

"Druga połowa roku jest zwykle lepsza pod względem wyników od pierwszej. Kluczowymi miesiącami dla realizacji prognozy będą miesiące wrzesień i październik dla marki Gino Rossi oraz dodatkowo dla marki Simple CP miesiąc grudzień" - wskazał też Malicki.

W 2015 r. spółka planuje zwiększyć sprzedaż w internetowym kanale dystrybucji o 40-50% w porównaniu do ubiegłego roku. "Poziom sprzedaży po pierwszym półroczu tego roku pokazuje, że możemy przekroczyć ten plan. Na podstawie informacji o bardzo dobrym przyjęciu kolekcji jesień-zima w obu markach, pozytywnie oceniamy perspektywę wzrostu wyników sprzedaży i rentowności w drugim półroczu tego roku" - podkreślił Malicki.

W pierwszym półroczu zakończona została restrukturyzacja finansowania Grupy Gino Rossi. Zgodnie z zapowiedziami zamieniono droższe finansowanie obligacjami na tańsze kredyty bankowe.

"Uzyskaliśmy w bankach korzystne warunki kredytowe, które pozwoliły nam refinansować zadłużenie w obligacjach. Efektem takiej zamiany będą znacznie niższe koszty finansowe grupy, które przełożą się na wyższą zyskowność już od III kw. 2015" - zapewnił prezes.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.