Zysk operacyjny wyniósł 22,52 mln zł wobec 59,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,42 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 256,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 16,74 mln zł wobec 41,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2015 r.