Strata operacyjna wyniosła 0,51 mln zł wobec 8,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 256,24 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 226,53 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniosła 0,24 mln zł wobec 7,44 mln zł straty rok wcześniej.

TIM S.A. jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.