Zysk operacyjny wyniósł 0,67 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,35 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 42,27 mln zł rok wcześniej.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.