Zysk operacyjny wyniósł 35,99 mln zł wobec 5,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 592,9 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 442,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 29,04 mln zł wobec 7,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.