Zysk operacyjny wyniósł 33,88 mln zł wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,95 mln zł w 2015 r. wobec 119,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2015 r. wyniosła 0,94 mln zł wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.