Zysk operacyjny wyniósł 10,53 mln zł wobec 14,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,18 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 306,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 7,04 mln zł wobec 13,97 mln zł zysku rok wcześniej.

W Polsce Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora.