Zysk netto ogółem wyniósł 16,49 mln zł wobec 35,15 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 19,30 mln zł wobec 45,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 564,04 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 1 305,34 mln zł rok wcześniej.

W I półr. 2015 r. spółka miała 33,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 056,44 mln zł w porównaniu z 2 533,93 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto ogółem wyniósł 53,31 mln zł wobec 50,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. 2015 r. wyniósł 28,30 mln zł wobec 20,74 mln zł zysku rok wcześniej. 

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.