Strata operacyjna wyniosła 11,37 mln zł wobec 22,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 189,9 mln zł w 2015 r. wobec 121,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2015 r. wyniosła 229,72 mln zł wobec 2,30 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.