W dniu wydania rekomendacji kurs akcji spółki wynosił na otwarciu notowań 3,70 zł.

"Mimo znacznej poprawy w ujęciu r/r, wyniki II kw. 2015 Sfinksa były lekko poniżej naszych oczekiwań - spółka nie utrzymała rentowności sprzedaży na poziomie I kw. 2015, na co oprócz sezonowości wynikającej z występowania Świąt Wielkanocnych w kwietniu, wpływ
miała niższa sprzedaż wysoko marżowego piwa w ogródkach piwnych" - czytamy w raporcie.

Analitycy jednocześnie obniżyli prognozę przychodów do w latach 2015-2017 o 3% do odpowiednio 184,1 mln zł, 217,8 mln zł oraz 254,5 mln zł.