"Chcemy kontynuować wypłatę dywidendy po minionym roku finansowym, ale nie będzie to więcej niż 20% zysku. Potrzebujemy również środków na dalsze działania w obliczu uruchomienia nowego magazynu, który daje nam nowe możliwości w e-commerce, ale również widzimy siebie jako więcej niż dystrybutora, a bardziej jako firmę usługową z odpowiednim know how" - powiedział Przybyło podczas konferencji prasowej. 

Pozytywnie odniósł się do perspektyw, ale zastrzegł, że ze względu na ogólnie trudną sytuację rynkową można spodziewać się, iż konkurencja będzie różnymi sposobami walczyła o rynek. Podkreślił w efekcie potrzebę systematycznego umacniania dywersyfikacji produktowej i geograficznej.

"Nasze nowe kontrakty dystrybucyjne pokazują kierunek w którym zmierzamy z nowymi produktami w ofercie. Jest to m.in. elektronika użytkowa, zabawki, AGD, RTV, czy segment enterprise. Nasz dystrybutor zabawek Rekman jest zintegrowany z grupą i przygotowany do wysokich obrotów w IV kw. kalendarzowym. Podtrzymujemy dla tej spółki 2,5 krotny wzrost przychodów w 2016 wobec 2013" - wskazał prezes.

W Czechach zaznaczył postępujące ożywienie gospodarcze. "Nasza spółka ATC miła kwartał stabilnej gry rynkowej. Z kolei widzimy możliwości wzrostu na Słowacji i naszym celem jest umocnienie pozycji na tym rynku" - dodał Przybyło.

Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.