"Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 3 września 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 26 032 obligacji na okaziciela serii E spółki Kancelaria Medius S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda (…)", czytamy w komunikacie.

Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności.