Placówka działająca od 2000 r. świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki dla około 10 tys. pacjentów, podano w komunikacie.

"Inwestycje w podstawową opiekę medyczną to element strategii budowania przez grupę kapitałową Neuca własnej sieci przychodni lekarskich, w których pacjenci będą korzystać z podstawowych usług medycznych. W wyniku przeprowadzonych transakcji sieć Świat Zdrowia zarządza obecnie 13. przychodniami, w sześciu województwach" - czytamy dalej.

Neuca informowała w ub. tygodniu, że planuje wydatkować pozostałe z puli 30 mln zł środki na przejęcia przychodni do końca tego roku, zaś w listopadzie chce przedstawić strategię "wokół pacjenta", której celem jest wdrożenie synergii związanych z badaniami klinicznymi.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy kapitałowej w rynku hurtu aptecznego w I półroczu 2015 roku wyniósł średnio 29,2%.