"Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (…) ustala się na 30 listopada 2015 roku, termin wypłaty dywidendy (…) ustala się na dzień 14 grudnia 2015 roku" – czytamy w projekcie uchwały.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.