Konsensus rynkowy wynosił 275 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 275 500, tj. wzrosła o 3 250 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.