Spółka informowała niedawno, że brytyjski nadzór finansowy zatwierdził jej prospekt emisyjny, który został także notyfikowany  w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce. Akcje PML będą równolegle notowane na giełdach w Sydney (ASX) i Londynie (LSE).

Realizowany przez PML Lublin Coal Project jest wielkoskalowym projektem, obejmującym szacowane zasoby 1,6 mld ton węgla, położone na 4 koncesjach (Kopina, Cyców, Syczyn, Kulik) zlokalizowanych na Lubelszczyźnie, niedaleko kopalni Lubelskiego Węgla Bogdanka. W grudniu 2014 r. PML otrzymała także koncesję Sawin-Zachód, przyległą do terenów projektu.