"Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 14 592,0 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 631,7 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 735,3 mln zł
łącznie: 3 367,0 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 11 113,2 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 111,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2015 r., Skarbiec TFI zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi, podano także.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.