Grupa Żywiec

Orbico otrzymało zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Distribev od spółki Grupy Żywiec - Distribev Holding, podała grupa. Tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających umowy zawartej 23 lipca br. przez Grupę Żywiec i Distribev Holding z Orbico, na mocy której Orbico nabędzie 80% udziałów Distribev, czytamy także. Orbico D.O.O. to spółka zarejestrowana na podstawie prawa chorwackiego. 

PZU,  Alior Bank 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uzyskał zgodę Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na przejęcie Alior Banku. Tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających transakcji, podało PZU. >>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland podpisało umowy nabycia 61,38% akcji w spółce informatycznej Exictos - Sociedade Gestora de Participações Sociai (Exictos) z Portugalii od pięciu osób fizycznych oraz spółki Ifogest, Consultadoria de Investimentos, S.A., podało Asseco. Wartość transakcji wynosi 21,483 mln euro. >>>>

JSW 

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Edward Szlęk złożył rezygnację z pełnionej funkcji z uwagi na stan zdrowia. Rada nadzorcza JSW oddelegowała do składu zarządu Józefa Myrczka, który będzie pełnił obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego, podała JSW. RN powołał także do zarządu VIII kadencji Aleksandra Wardasa na stanowisko zastępcy prezesa ds. technicznych oraz Tomasza Gawlika na stanowisko zastępcy ds. strategii JSW. >>>>  

Tell, Czerwona Torebka 

Tell podpisał z Sowiniec FIZ i Szósta- Czerwona Torebka spółka akcyjna Sp. k. list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia 100% akcji spółki Merlin.pl, podały Tell i Czerwona Torebka w odrębnych komunikatach. >>>>  

Skarbiec TFI  

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 14 592,0 mln zł na koniec sierpnia wobec 14 582,5 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka. >>>>   

Boryszew 

Paweł Gricuk złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką powstałą na bazie mienia Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie, podał Urząd. Wniosek wpłynął 02 września, sprawa jest w toku, podano również. Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Pawła Gricuka kontroli nad należącym do grupy kapitałowej Boryszew producentem walcówki aluminiowej oraz przewodów aluminiowych – Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie (NPA Skawina).

Kruk  

Giełda zawiesi notowania obligacji serii M1 oraz N1 Kruka na Catalyst w okresie od 8 do 21 września w związku z zamiarem ich częściowego przedterminowego wykupu, podała giełda.

Altus TFI 

Wartość aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 8 888 283 547,77 zł na koniec sierpnia, podało TFI. Miesiąc wcześniej było to 8 905 424 777,77 zł. >>>>  

Grupa Duon 

Grupa Duon uważa roszczenie Ekonergiz o zapłatę 706,83 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez tę spółkę za bezzasadne, podał Duon. >>>>  

Mabion 

Akcjonariusze Mabionu zdecydują 30 września o uchwaleniu kapitału docelowego pozwalającego na wyemitowanie do 1 mln akcji kolejnych serii. Środki mogą zostać przeznaczone na kontynuowanie badań klinicznych leku Mabion CD20, a także na zintensyfikowanie prac nad kolejnymi lekami. Uchwała zawiera warunek, że cena akcji w potencjalnej emisji nie może być niższa niż 47 zł, podała spółka. "Uchwalenie kapitału docelowego pozwoli nam na elastyczne zapewnienie spółce ciągłości prowadzonych działań, zwłaszcza na wypadek przedłużających się negocjacji z dystrybutorami. Naszym nadrzędnym celem jest wynegocjowanie w tym obszarze jak najlepszych warunków, dlatego nie możemy pozwolić sobie na presję czasu. Jeśli konieczne okaże się pozyskanie dodatkowego kapitału, wówczas - jako współwłaściciel i współtwórca Mabionu - będę uczestniczył w każdej rundzie finansowania. Podobne deklaracje złożyli także inni założyciele spółki - czyli właściciele Twiti i Polfarmex" - powiedział prezes Mabion Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Budimex  

Oferta Budimeksu, warta 53,68 mln zł netto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę Obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - odcinek I, podała spółka. >>>>  

Polnord 

Polnord rozpoczął sprzedaż 96 mieszkań w ramach IV etapu inwestycji 2 Potoki, zlokalizowanej w południowej części Gdańska, podała spółka. "Poprzednie etapy budowy cieszyły się dużym zainteresowaniem - nie tak dawno oddaliśmy do sprzedaży mieszkania III etapu projektu, a już połowa z nich ma swoich właścicieli" - powiedział wiceprezes firmy Tomasz Sznajder, cytowany w komunikacie.

GTC 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Globe Trade Centre (GTC) w związku z ofertą publiczną akcji serii K, podała Komisja. >>>>

Dekpol 

Dekpol przydzielił funduszom 12 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł, podała spółka. >>>>  

Hawe 

Firma windykacyjna Advisers złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Hawe, podała spółka. >>>>  

P.A. Nova 

P.A. Nova sprzedała na rzecz Kaufland Polska Markety nieruchomość wraz wzniesionym na niej "pod klucz" samoobsługowym obiektem handlowym i urządzeniami zewnętrznymi za 26,02 mln zł netto, podała spółkę. "Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży złożonej przez emitenta w formie oferty w dniu 15.12.2014 r., przyjętej przez Kaufland Polska Markety Spółka z o.o. Sp.k. w dniu 17.12.2014 r." - czytamy w komunikacie.

Rafako  

Oferta Rafako, warta 96,56 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w elektrociepłowni Białystok, podała Enea Wytwarzanie - Segment Ciepło. Zamawiający podał jednocześnie, że oferty Alstom Power, konsorcjum Control Process i Air Treatment System, konsorcjum Mostostal Zabrze i STX Heawy Industry oraz konsorcjum Polimex Energetyka Doosan Lenrjes zostały odrzucone z powodu niespełniania wymagań postawionych w programie funkcjonalno-użytkowym.

AAT Holding  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny AAT Holding przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A, podała KNF. >>>>  

CDRL  

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach spadły w sierpniu o 4% r/r i wyniosły 11,89 mln zł. W okresie styczeń-sierpień przychody wyniosły 78,97 mln zł i były o 16% wyższe niż przed rokiem. W sierpniu br. przychody w segmencie e-commerce wyniosły 0,68 mln zł, co oznacza spadek o 18% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Od początku roku wzrosły o 7% r/r do 3,85 mln zł.