"Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Okresy gwarancji: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie; 5 lat na warstwę ścieralną; 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3 lata na zieleń i 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec października ub.r. GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę I odcinka obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie (optymalizacja) i budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek I. Odcinek I od km 0+000 do km 4+382 - północny odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącej DK11 do węzła 'Kępno - Krążkowy' wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy.

Wcześniej Dyrekcja podawała, że projektowana droga przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta i posiadać będzie parametry drogi klasy S, co w porównaniu z istniejąca drogą nr 11 klasy G zapewni wysoki komfort ruch tranzytowego. Ponadto nowa trasa odciąży obecny odcinek drogi krajowej nr 11 przebiegający przez Kępno i Baranów. Cała obwodnica będzie miała 12,2 km długości, w pierwszym etapie powstanie jej północny, ponad 4-kilometrowy odcinek.