"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez: AAT Holding SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A AAT Holding SA z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Pekao Investment Banking SA)" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec sierpnia spółka podała, że AAT Holding i jej akcjonariusze zamierzają przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji, w zależności od warunków rynkowych - w III lub IV kwartale 2015 r.. Oferta publiczna akcji spółki będzie obejmować wyłącznie sprzedaż akcji istniejących.

Grupa AAT (AAT Holding) to największy w Polsce producent i dostawca elektronicznych systemów zabezpieczeń.