Newag

Leo Production z siedzibą w Mielcu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Newagu, podał Newag. >>>>  

PBG 

Rada nadzorcza PBG powołała Dariusza Szymańskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. >>>>  

GTC 

Globe Trade Centre (GTC) ustaliło cenę emisyjną akcji serii K została na poziomie 5,47 zł za jedną akcję. Liczba akcji serii K, które mają być przedmiotem emisji z prawem poboru, wyniesie 108.906.190, podała spółka.  >>>>  

Wikana

Spółka Wikana Property - Magnolia SKA zawarła ze Skanską umowę na realizację budynku B2 w ramach inwestycji Sky House w Lublinie. Wartość umowy wynosi 11,5 mln zł netto, podała Wikana. "Umowa została zawarta przez Wikana Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Magnolia S.K.A. - spółkę zależną emitenta oraz Skanska S.A. dotyczy wykonania robót budowlanych, przedmiotem których jest realizacja budynku B2 w ramach inwestycji Sky House w Lublinie. Termin realizacji umowy został określony na 14 miesięcy od daty protokolarnego przekazania placu budowy" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe i wynosi 11,5 mln zł netto, podano także.

Grupa Azoty 

Navitrans, spółka zależna Grupy Azoty zdecydowała o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji, podała Grupa Azoty. "(…) Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że 4 września 2015 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Navitrans Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni podjęło uchwały o rozwiązaniu spółki Navitrans i postawieniu jej w stan likwidacji oraz o dokonaniu wyboru likwidatora spółki Navitrans w osobie pana Włodzimierza Gembusza"- czytamy w komunikacie. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w terminie do 11 września 2015 roku, podano także.

Polimex-Mostostal  

Sąd oddalił powództwo skierowane przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras oraz Polimex-Mostostal przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę 36,96 mln zł wraz z odsetkami. Wyrok nie jest prawomocny, podał Polimex. >>>>  

ATM Grupa

Profilm sp. z o.o., spółka ATM Grupy zawarła umowę z Telewizją Polską na realizację kolejnych sezonów serialu "Ojciec Mateusz". Wartość umowy wynosi 12,75 mln zł. >>>>  

Hawe  

Akcjonariusze Hawe zdecydują o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 1,5 mld akcji serii I bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 2 października. Walne zdecyduje także o obniżeniu wartości nominalnej wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł.>>>>  

Kolejne aktywa grupy Hawe będą trafiać do sprzedaży, bo w znalezienie inwestora, który będzie chciał uzdrowić spółkę nie wierzy już nawet obecny zarząd, podał portal Telco. >>>>  

ING BSK, JSW 

ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) o łącznej wartości nominalnej 26,26 mln zł oraz o łącznej wartości nominalnej 12,95 mln USD, wyemitowanych w ramach umowy Programu Emisji Obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD, podała JSW. Bank wskazał w żądaniu jako datę wcześniejszego wykupu 21 września br. >>>>  

JSW

Robert Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. >>>>  

Eurocent   

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła 9 września jako dzień debiutu obligacji serii E spółki Eurocent na rynku Catalyst, podała GPW. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 9 września 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 18.006 obligacji na okaziciela serii E spółki Eurocent, o wartości nominalnej 100 zł", czytamy w komunikacie.

Elemental Holding 

Elemental Holding podpisał porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation zakładające wymianę know–how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka. >>>>  

PGE 

Polska Grupa Energetyczna ( PGE) zawarła umowę z ośmioma bankami na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł. Pozyskane środki grupa przeznaczy na finansowanie projektów inwestycyjnych, poinformowała spółka. >>>> 

TVN 

TVN Ventures nabywa 40% udziałów w spółce Everytap, operatora mobilnej platformy reklamowej, wykorzystującej technologię beaconów, poinformował członek zarządu TVN ds. digital i e-commerce Christian Anting. Everytap otrzyma wsparcie finansowe oraz medialne na potrzeby dalszego rozwoju spółki. >>>>  

OT Logistics  

Po nabyciu udziałów w spółce portowej Luka Rijeka w Chorwacji i zawarciu przedwstępnej umowy dzierżawy terenu pod terminal w Porcie Gdańsk, OT Logistics widzi możliwość nabywania kolejnych aktywów portowych nad Morzami Bałtyckim i Adriatyckim. Spółka nie wyklucza również kolejnych nabyć przewoźników kolejowych, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  

Fabryka Konstrukcji Drewnianych 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) rozpoczyna dziś publiczną ofertę emisji obligacji, podała spółka. Celem jest pozyskanie środków wysokości do 10 mln zł. Finansowanie ma pomóc w przejęciu P. P.H.U. Drewit z Witnicy, a tym samym uzupełnienie obecnej oferty FKD o dodatkowe usługi oraz park maszynowy. „ Kwotę 10 mln zł chcemy pozyskać od inwestorów w ramach procesu emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst. Przejęcie spółki Drewit pozwoli nam na dynamiczniejszy rozwój i poszerzenie działalności produkcyjnej w kraju oraz zagranicą. To kolejny krok, który powinien doprowadzić nas do zwiększenia skali, w jakiej obecnie działamy. Po całym procesie znacznie powinny wzrosnąć obroty spółki" – powiedział prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych Waldemar Zieliński, cytowany w komunikacie.  Cena emisyjna i nominalna została ustalona na 1 tys. zł za obligację. Obligację wprowadzone zostaną na rynek Catalyst.

Comarch 

Comarch otworzył w Tarnowie swój 14. oddział w Polsce, którego specjalnością będą projekty z zakresu e-Zdrowia oraz tzw. Inteligentnych Miast (Smart City), podała spółka. W I etapie planuje zatrudnić do 50 osób. „Od kwietnia prowadziliśmy intensywne procesy rekrutacyjne we współpracy z tarnowskim magistratem. W I etapie planujemy zatrudnić do 50 osób, a dalszy rozwój zależy od rynków, dla których w Tarnowie będzie tworzone oprogramowanie" – powiedziała dyrektor Centrum Sprzedaży Comarch Barbara Waszkiewicz, cytowana w komunikacie. Nowy oddział o charakterze produkcyjnym będzie zajmował się głównie opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań IT w dwóch obszarach specjalizacji – e-Zdrowie oraz tzw. Inteligentnych Miast (Smart City). Współpracując z miastem Tarnów, Comarch planuje też prowadzić prace rozwojowe i testować rozwiązania informatyczne z zakresu projektu „Miasto Zdrowia".

Famur  

Famur zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o kredyt otwarty w rachunku bieżącym na kwotę do 40 mln zł, podała spółka. Famur zawarł również umowy o udzielanie gwarancji w ramach linii oraz umowy wykupu wierzytelności. "Łączna wartość netto umów, podpisanych przez emitenta w dniach 4 i 7 września 2015 r., wynosi 88 874 000 zł. Umową o największej wartości jest umowa z 4 września 2015 r. o kredyt otwarty w rachunku bieżącym zawarta pomiędzy Famur S.A. a BGK na kwotę do 40 000 000 zł z okresem kredytowania do 4 września 2018 r." -- czytamy w komunikacie.

Robyg 

Robyg wprowadza do sprzedaży ok. 140 lokali mieszkaniowych i usługowych w I etapie osiedla Stacja Nowy Ursus w Warszawie. Rozpoczęcie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2016, a zakończenie na drugi kwartał 2017, podała spółka. "(...) grupa Robyg przygotowała szeroką ofertę mieszkań o metrażu od 28 m2 do 78 m2. Młodzi ludzie znajdą tu dla siebie mieszkania, które mają niezwykle korzystny stosunek jakości do ceny i są dostępne w rządowym programie MdM. Warto podkreślić, że program MdM w Stacji Nowy Ursus obejmie zarówno mieszkania jak i miejsca postojowe'' – powiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen 

PKN Orlen rozpoczął budowę bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej z nowej jednostki, o mocy blisko 600 MWe, ruszy na przełomie 2017-2018 r., podała spółka. Budżet inwestycji zaplanowano na 1,65 mld zł. >>>>  

Wind Mobile, Bank Pocztowy

Software Mind, spółka należąca do grupy Wind Mobile, wygrała przetarg i podpisała list intencyjny z Bankiem Pocztowym ws. rozpoczęcia negocjacji zmierzających do podpisania umowy na dostarczenie nowej, rozszerzonej platformy bankowości mobilnej i internetowej, podała spółka. >>>>  

Wind Mobile ustalił przedział cenowy akcji oferowanych na 7,8-9,2 zł, podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos 

Lotos i Lotos Asfalt podpisały dokumentację zabezpieczeń stanowiących część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej na finansowanie projektu EFRA, podała spółka. >>>>  

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 12,86 mln zł w sierpniu br. i była niższa o 16,6% r/r, poinformowała spółka. W okresie styczeń - sierpień 2015 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 129,58 mln zł i była wyższa o 0,2% r/r, podano również. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w sierpniu 2015 roku wyniosły 10 480 tys. zł i były niższe o 21,4 % od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2015 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 108 375 tys. zł i były wyższe o 1,4 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - napisano także w komunikacie.

PKO BP  

Klienci polskich banków mieli w swoich portfelach ponad 820 tys. kart kredytowych wydanych przez PKO Bank Polski na koniec I półrocza br., co czyni instytucję liderem w tym segmencie, podał bank. "Klienci polskich banków na koniec I półrocza br. mieli w swoich portfelach ponad 820 tys. kart kredytowych wydanych przez PKO Bank Polski. Tym samym bank jest liderem na tym rynku. Ogółem klienci PKO mają 7,5 mln kart płatniczych i należą do najbardziej aktywnych ich użytkowników. W okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015 liczba transakcji przez nich dokonana wzrosła o 40%" - czytamy w komunikacie.