Na łączną kwotę udzielonego kredytu o wartości 5,5 mld zł składa się kredyt terminowy o wartości 3,63 mld zł oraz kredyt odnawialny o wartości 1,87 mld zł. Zgodnie z zapisami umowy, kredyt powinien zostać spłacony do 30 września 2023 r.

"Umowa na kredyt konsorcjalny, który pozwoli na efektywne finansowanie naszych inwestycji, stanowi kolejny krok w realizacji założonych celów budowania wartości grupy PGE dla akcjonariuszy. Jako lider polskiego sektora energetycznego wyznaczyliśmy sobie plan inwestycyjny, który obejmuje cały łańcuch budowania wartości grupy. Nasze kluczowe projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, a ich zakres jest imponujący w skali całego kraju"- powiedział prezes PGE Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

PGE podała, że zamierza przeznaczyć środki na rozwój efektywnych aktywów wytwórczych spełniających  wymogi środowiskowe, takich jak budowa dwóch nowych bloków na węgiel kamienny na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Opole o wartości 11,6 mld zł brutto. Zaawansowanie realizacji budowy przekroczyło 20%. Strategicznie istotnym celem programu inwestycyjnego dla grupy jest także poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej w obszarze dystrybucji.

W skład konsorcjum, które udzieliło kredytu grupie kapitałowej PGE wchodzą: Bank Handlowy w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas - Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski oraz Société Générale Corporate and Investment Banking. Agentem kredytu jest Bank Handlowy w Warszawie.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora energetyki z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.