Zarząd Hawe podał, że otrzymał rezygnacje Grzegorza Kuczyńskiego, Łukasza Syldatk, Krzysztofa Kufel oraz Michała Banaczkowskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki.

"Jako przyczynę rezygnacji Grzegorz Kuczyński, Łukasz Syldatk, Krzysztof Kufel, Michał Banaczkowski wskazali negatywną ocenę działań zarządu Hawe S.A. oraz złożenie rezygnacji przez Wojciecha Łaszkiewicza" - czytamy w komunikacie.

Wojciech Łaszkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej dzień wcześniej. Jako przyczynę rezygnacji Łaszkiewicz wskazał sytuację ekonomiczno-finansową spółki, w tym w szczególności fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki przez wierzyciela.

Ostatnio Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) rozwiązała umowę pożyczki z Hawe Telekom i wezwała Hawe jako poręczyciela do spłaty kwoty 80 mln zł plus odsetki umowne. Ponadto Alior Bank wezwał Hawe Telekom do zapłaty 15 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytobiorców Marka Falenty i Krzysztofa Rybki.

Kilka dni temu Hawe informowało, że firma windykacyjna Advisers złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Nieco wcześniej Hawe poinformowało, że rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Spółka nie wykupiła w ostatnim czasie trzech serii obligacji na ponad 33 mln zł.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.