Kopex

Kopex zawarł z chińską Xi'an Coal Mining Factory umowę w sprawie wspólnego oferowania na rynku chińskim kompleksu ścianowego Mikrus, podała spółka. Zarząd spółki liczy na uzyskanie dostępu do szerokiej bazy kontrahentów chińskiej firmy. >>>>  

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 33,7% r/r do 386,9 mln zł w sierpniu br., podała spółka. >>>> 

Mostostal Zabrze 

Wartość backlogu Mostostalu Zabrze, uwzględniająca oferowane i realizowane zamówienia, wynosi ponad 1,3 mld zł; w tym 546 mln zł to wartość podpisanych kontraktów, podała spółka. >>>> 

Mostostal Zabrze obserwuje szereg rynków zagranicznych pod kątem wejścia lub powrotu do działalności, m.in. Wielką Brytanię, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "Jak chodzi o Wielką Brytanię - rozważamy powrót. Mamy tam zarejestrowaną spółkę. W Wielkiej Brytanii przyglądamy się szczególnie energetyce. Choć to trudny rynek, silnie uzwiązkowiony, to ma potencjał" - powiedział Pietyszuk podczas konferencji prasowej. Zastępca dyrektora ds. projektów strategicznych Marzena Twardzik-Kapis dodała, że w Wielkiej Brytanii zwiększane jest zaangażowanie w elektrownie biomasowe, w których Mostostal ma doświadczenie. Inne obserwowane przez Mostostal rynki to m.in.Bliski Wschód, gdzie spółka była już obecna i gdzie obecnie rozmawia z dużymi zagranicznymi kontrahentami, a także Mongolia i Uzbekistan.

Hawe  

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) rozwiązała umowę pożyczki z Hawe Telekom i wezwała Hawe jako poręczyciela do spłaty kwoty 80 mln zł plus odsetki umowne w terminie 7 dni, podało Hawe. >>>>  

Cała RN Hawe ustąpiła ze względu na negatywną ocenę działań zarządu. Wszyscy czterej członkowie rady nadzorczej Hawe złożyli rezygnacje, motywując ją negatywną oceną działań zarządu, podała spółka.>>>>   

Robyg 

Robyg podpisał z NCRE II Investments Limited list intencyjny dotyczący dwóch projektów deweloperskich, które grupa Robyg zamierza wybudować w Warszawie, w dzielnicach Bemowo oraz Ursus. Oba projekty będą prowadzone przez spółkę oraz NCRE jako wspólne projekty typu joint venture, podał Robyg. "Zgodnie z listem intencyjnym, NCRE nabędzie 49% udziałów w spółkach prowadzących powyższe projekty, natomiast spółka będzie docelowo posiadała 51% w każdej z tych spółek. Ponadto, inwestorzy uzgodnili, że projekty będą finansowane przez kapitał zapewniony przez NCRE oraz spółkę w proporcji, odpowiednio, 49/51 oraz przez finansowanie zewnętrzne" - czytamy w komunikacie.

Sfinks 

Sfinks otrzymał pismo od właścicielek pizzerii Da Grasso informujące, że kontynuowanie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów na przedstawionych przez Sfinksa warunkach uważają za nieuzasadnione. Sfinks domaga się wyjaśnień, poinformował prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek. >>>>  

Forte 

Fabryka Mebli Forte zawarła umowę ze swoją 100-proc. spółką zależną Antwerp SKA dotyczącą przeniesienia praw do znaków towarowych oraz praw użytkowania wieczystego i własności budynków, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego do Antwerp SKA, podała spółka. Forte planuje zawrzeć umowę licencyjną w celu wykorzystania znaków towarowych. 

Work Service 

Work Service przeprowadzi techniczny dual listing akcji na giełdzie w Londynie w ciągu 8-10 tygodni, poinformował ISBnews.tv prezydent rady nadzorczej Tomasz Misiak.  >>>> 

Redan   

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w sierpniu br. wyniosła 43 mln zł i była o 8% niższa niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Everest Capital

Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała i przydzieliła obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, poinformowała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 23 listopada 2018 r. "Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym do maksymalnej wysokości 150% przydzielonych obligacji na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych przez Everest Finanse w ramach prowadzonej działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie.

Inpro  

Grupa Inpro w sierpniu br. zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 67 umów. Jest to najlepszy wynik sprzedaży grupy w 2015 roku, podało Inpro. Narastająco po ośmiu miesiącach br. grupa podpisała 349 umów przedwstępnych netto wobec 294 w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o blisko 19%), podano w komunikacie.

AAT Holding 

Zapisy na akcje AAT Holding oferowane w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 września, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych - 22 września. W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997 536 akcji (stanowiących blisko 50% kapitału) AAT Holding, po cenie maksymalnej na poziomie 30 zł za sztukę, podała spółka w prospekcie emisyjnym. >>>>  

Długoterminowym celem AAT Holding jest wypłata dywidendy w wysokości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Zarząd zamierza jednak za 2015 r. rekomendować niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku na finansowanie dalszego rozwoju działalności, podał AAT Holding w prospekcie emisyjnym.>>>> 

Rozpoczynający ofertę publiczną AAT Holding uwzględnia w swojej strategii rozwój poprzez akwizycje komplementarnych spółek produkcyjnych w Polsce i firm dystrybucyjnych na terenie krajów unijnych, poinformował prezes Mariusz Raczyński.>>>>  

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w IX etapie osiedla Żoliborz Artystyczny. W Budynkach K i L znajdą się 162 mieszkania, które będą gotowe do przekazania w IV kwartale 2016 r., podała spółka w komunikacie. >>>>  

Elemental Holding 

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 12 mln akcji serii P, które zostaną zaoferowane wybranym inwestorom prywatnym, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. >>>>  

Ciech  

Akcjonariusze Ciechu zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 7 października. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł. >>>> 

Indata 

Indata Software ma list intencyjny dotyczący zamiaru nabycia spółki działającej w segmencie innowacyjnych usług IT dla sieci handlowych. Indata liczy na sfinalizowanie transakcji do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Czapla. Jednocześnie firma zapowiada kontynuację przejęć i prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami z branży IT, w tym finalizuje podpisanie drugiego listu intencyjnego ze spółką IT z przychodami na poziomie 70 mln zł. >>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland podpisało umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie, który jest liderem projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" i wykona sieć teleinformatyczną w 23 największych mazowieckich szpitalach, poinformował wiceprezes Andrzej Dopierała. Wartość kontraktu to ponad 17 mln zł netto. "Naszym zadaniem jest modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych w 23 ośrodkach, co umożliwi szybkie i bezpieczne przesyłanie danych w obrębie tych szpitali. Pozwoli to na sprawną wymianę informacji w procesie leczenia pacjenta" - powiedział Dopierała, cytowany w komunikacie.

Getin Noble Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł, podała Komisja.

Pani Teresa Medica 

Anna Sobkowiak - większościowy akcjonariusz spółki Pani Teresa Medica - zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Sigvaris Holding AG dotyczącą warunków przejęcia kontroli nad spółką i sprzedaży pakietu akcji za łącznie 26,26 mln zł, podała spółka. >>>>  

Arteria 

Arteria zawarła umowę kredytu obrotowego z Raiffeisenem w wysokości 6 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji zakupu udziałów spółki z branży call center, podała Arteria. "Kredyt ma charakter kredytu nieodnawialnego i został wykorzystany zgodnie z przedmiotem umowy. Będzie spłacany w 42 ratach miesięcznych do ostatecznego terminu spłaty w dniu 30 czerwca 2019 roku" – czytamy w komunikacie.

Wind Mobile 

Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł, czyli na dolnym poziomie widełek cenowych, podała spółka. >>>>