Rekomendacja została wydana przy cenie 64 zł, zaś w środę ok. godz. 16:20 za jedną akcję spółki płacono 67,4 zł, po spadku o 1,59% od poprzedniego zamknięcia.

Raiffeisen prognozuje zysk netto spółki przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. w wysokości 280 mln zł. W okresie tym przychody ze sprzedaży wyniosą 4,4 mld zł.