Wśród sąsiadów Polski na Wschodzie zmniejsza się chęć do wydawania pieniędzy w Polsce. Według Głównego Urzędu Statystycznego, z 1,8 mld zł wydanych w pierwszym kwartale w Polsce przez obcokrajowców zza wschodniej granicy najwięcej – ok. 1,1 mld zł – pozostawili w Polsce Ukraińcy. Białorusini, czyli numer dwa, wydali 560 mln zł, a Rosjanie – ponad 130 mln zł. A to oznacza, że wydatki Ukraińców w Polsce były niższe o 5 proc., Białorusinów o prawie 22 proc., a Rosjan – aż 41 proc.

Jak to wygląda przez pryzmat małego ruchu granicznego? Jak wylicza portal Dlahandlu.pl, Ukraińcy wydali w Polsce w ramach MRG ponad 453 mln zł (to wynik porównywalny z 2014 r.). Utrzymaniu obrotów mogły sprzyjać nowe przepisy, które weszły w życie w lipcu, w sprawie małego ruchu granicznego z Ukrainą. Znoszą one obowiązek posiadania ubezpieczenia medycznego przy przekraczaniu granicy, wydłużają okres jednorazowego pobytu w strefie przygranicznej o 30 dni i anulują opłatę 20 euro za wydanie kolejnych zezwoleń.

Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez Rosjan w ramach małego ruchu granicznego w pierwszym kwartale tego roku wyniosła prawie 63 mln zł (to 40 proc. mniej niż rok wcześniej). Spadek liczby przyjeżdżających Rosjan to efekt napiętej sytuacji międzynarodowej i tracącego na wartości rubla. Na zmniejszenie zakupów w Polsce przez Białorusinów wpływa zapewne zmniejszenie dopuszczalnej ilości przewożonych towarów, które wprowadziły władze tego kraju.

Dla mieszkańców Polski Wschodniej – w szczególności obszarów przygranicznych – to ekonomiczny cios. Bo wartość zakupów cudzoziemców ze Wschodu stanowi w sumie ok. 12 proc. sprzedaży detalicznej polskich województw przygranicznych.

Jak odbudować relacje handlowe ze Wschodem? To m.in. o tym, że tym będą dyskutować uczestnicy drugiej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego 24 i 25 września. W planie jest ok. 30 sesji tematycznych i wystąpienia ponad stu prelegentów. Organizatorzy spodziewają się ponad tysiąca gości, którzy przyjadą m.in. z Litwy, Ukrainy i Białorusi.

WKG jest siostrzaną imprezą Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.