Forte 

Fabryka Mebli Forte zawarła ze swoją 100-proc. spółką zależną Antwerp SKA umowę licencyjną na korzystanie ze znaków towarowych słowno-graficznych zawierających oznaczenie Forte, podała spółka. >>>>

Newag 

Oferta konsorcjum Newagu, Siemens A.G. i Siemens EOOD, warta szacunkowo 601,51 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę metra w Sofii poprzez dostawę pojazdów metra oraz systemu kontroli ruchu, podała spółka. Na Newag przypada szacunkowo co najmniej 158,43 mln zł. >>>>  

Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens zawarł z Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG kontrakt, którego przedmiotem jest dostawa drugiej linii produkcyjnej dla zakładu w Egipcie. Zakup pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych o 10 tys. ton rocznie od II kw. 2017 r., podała spółka. >>>> 

Best, Kredyt Inkaso 

Best przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł. W niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%, podała spółka. >>>>  

Eurocash 

Należąca do grupy Eurocash sieć Delikatesy Centrum powiększy się w II półroczu br. o ok. 100 placówek po tym, jak w pierwszych sześciu miesiącach tego roku otworzyła ok. 20 sklepów, wynika z wypowiedzi rzecznika Eurocash Jana Domańskiego dla portalu ISBhandel. >>>>   

Sigvaris Holding, Pani Teresa Medica

Sigvaris Holding AG, w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Pani Teresa - Medica, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz zamiarem wycofania ich z obrotu regulowanego, ogłosił wezwanie na 2 408 077 akcji, co odpowiada 3 075 177 głosom na walnym zgromadzeniu, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Pani Teresa Medica. >>>>   

Inno-Gene 

Inno-Gene obejmie docelowo do 36,5% udziałów w utworzonej przez amerykańskich partnerów spółce Central Europe Genomics Center (CEGC). Spółka ta będzie miała wyłączność na transfer należącej do Illumina technologii WGS (ang. Whole Genom Sequencing) do Polski - podała spółka w komunikacie. Inwestycja będzie miała wartość 1,5 mln zł. Dodatkowo Inno-Gene wesprze CEGC swoim know-how w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych. >>>> 

Plaza Centers 

Plaza Centers osiągnęła porozumienie w sprawie sprzedaży biurowca Palazzo Ducale w Bukareszcie za 1,09 mln euro, czyli zgodnie z aktualną wartością księgową, podała spółka. "Zgodnie z planem restrukturyzacji spółki, 75% środków gotówkowych pozyskanych z tych transakcji zostanie przekazane obligatariuszom spółki przed końcem września 2015 r. w ramach wcześniejszej spłaty kapitału" - czytamy w komunikacie. 

CVC, PKP Energetyka 

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła przejęcie przez CVC Capital Partners kontroli nad PKP Energetyka, podała KE. >>>>  

PGE  

Agencja Fitch Ratings nadała oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie obcej na poziomie BBB+ (EXP) planowanej emisji euroobligacji średnioterminowych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w ramach programu emisji obligacji do kwoty 2 mld euro spółki PGE Sweden AB (publ). PGE jest gwarantem programu, podała spółka. >>>>  

Unipetrol, PKN Orlen

Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen oraz włoska firma Technip zawarły umowę w sprawie budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w Litvínovie. Wartość kontraktu wynosi 5,76 mld koron czeskich (213 mln euro), natomiast całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 8,5 mld koron czeskich (314 mln euro), podał PKN Orlen. Uruchomienie instalacji planowane jest w połowie 2018 r. >>>> 

11 bit studios  

Prospekt emisyjny 11 bit studios trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka podtrzymuje plany debiutu na GPW do końca 2015 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. >>>>  

Budimex 

Budimex został wybrany na generalnego wykonawcę warszawskiego biurowca EQlibrium, którego deweloperem jest Grupa Waryński, poinformował prezes Waryński S.A. Grupa Holdingowa Jarosław Jankowski. W ramach umowy opiewającej na ok. 56 mln zł, Budimex będzie odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie budynku oraz przygotowanie przestrzeni otaczającej obiekt. >>>>   

Solar Company  

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 14,1 mln zł w sierpniu 2015 roku, poinformowała spółka. Miesiąc wcześniej skonsolidowane przychody wyniosły 11,1 mln zł. Sprzedaż realizowana w salonach własnych grupy (w tym w outletach) wyniosła 7,6 mln zł w ub. miesiącu. Miesiąc wcześniej było to 9,4 mln zł. 

TIM  

TIM celuje w zysk operacyjny na koniec bieżącego roku zarówno na poziomie samej spółki, jak i firm z grupy kapitałowej, poinformował prezes Krzysztof Folta.>>>>  

TVN 

Platforma nc+ i NBCUniversal International Distribution przedłużyły na kolejne lata umowę, na mocy której hity filmowe i seriale dystrybuowane przez NBCUniversal będą emitowane po raz pierwszy w polskiej telewizji w kanałach z rodziny Canal+, poinformował dyrektor kanałów filmowych nc+ Jakub Szurmiej. Nowa wieloletnia umowa obowiązywać będzie od 2016 roku. >>>>