"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej ukierunkowane jest na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na dalszy, dynamiczny rozwój spółki zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Emisja akcji nowej serii i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału będzie podstawą realizacji założonej strategii emitenta, która uwzględnia m.in. zwiększenie udziału w rynku, a także rozwój dywizji badawczo-rozwojowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu emisji.

Kapitał pozyskany z emisji akcji serii P pozwoli spółce na rozwój oraz inwestycje w opracowywanie nowych wyrobów, które mają uzupełnić ofertę spółki, a także na zmianę struktury zobowiązań. Nowo pozyskany kapitał będzie stanowił również dodatkowe źródło finansowania realizacji bieżących i przyszłych kontraktów zagranicznych, podano również.

"Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój spółki, co wpłynie korzystnie na strukturę bilansu emitenta. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii P umożliwi pozyskanie nowych, długoterminowych inwestorów instytucjonalnych" - czytamy dalej.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.