AmRest Holdings

Henry McGovern zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej AmRest Holdings i pozostanie członkiem rady, podał AmRest. "Powodem rezygnacji jest umożliwienie członkom rady nadzorczej AmRest wyboru przewodniczącego rady, w obliczu ostatnich zmian w strukturze akcjonariatu spółki oraz składu jej rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie.

Ursus  

Akcjonariusze Ursusa zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne w dniu 7 października. >>>>  

Unidevelopment 

Unidevelopment - z grupy Unibep - zawarł przedwstępną umowę sprzedaży III etapu Osiedla Czarnieckiego w Poznaniu na rzecz spółki FSMNW Poznań, podał Unidevelopment. Cena netto sprzedaży wynosi 40,68 mln zł. "Unidevelopment otrzymał pierwszą zaliczkę na poczet ceny za nieruchomość stanowiącą przedmiot przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Mikrokasa 

Zarząd GPW wyznaczył poniedziałek 14 września jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.007 obligacji serii L3 spółki Mikrokasa o łącznej wartości 1,007 mln zł, podała giełda. 

CI Games  

CI Games i Koch Media podpisały umowę, zgodnie z którą niemiecka firma będzie odpowiedzialna za dystrybucję gry "Sniper: Ghost Warrior 3" na najważniejszych rynkach Europy Zachodniej. >>>>  

Amica 

Amica pracuje nad kolejną akwizycją zagraniczną. Do końca roku chce przejąć kontrolę nad spółką dystrybucyjną, poinformował wiceprezes ds. finansowych Wojciech Kocikowski. >>>> 

Amica będzie zadowolona, jeśli w II półroczu powtórzy kwotowy wzrost przychodów z pierwszych sześciu miesięcy roku, kiedy wyniósł on 50 mln zł, wynika z wypowiedzi wiceprezesa ds. finansowych Wojciecha Kocikowskiego. >>>>  

Amica chce kontynuować rozwój w Europie Zachodniej poprzez przejęcia, rozważa również umocnienie swojej pozycji w segmencie lodówek poprzez przejęcie, wynika z wypowiedzi wiceprezesa ds. finansowych Wojciecha Kocikowskiego.>>>> 

Eurocash 

Sieć sklepów abc - należąca do grupy Eurocash - planuje powiększyć się do końca 2015 roku jeszcze o 200-300 sklepów i tym samym zrealizować zakładane plany rozwojowe, poinformował w rozmowie z serwisem ISBhandel rzecznik prasowy Grupy Eurocash Jan Domański. >>>>  

Elemental Holding 

Zarząd Elemental Holding podjął uchwałę, w której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii P na kwotę 4,5 zł za sztukę, podała spółka. >>>>  

Integer.pl, InPost  

InPost zanotował wzrost liczby przesyłek wśród klientów wybranych 8 e-sklepów korzystających z płatności bezgotówkowych "za pobraniem" o 300% od 23 czerwca, podała spółka. Rośnie także udział paczek "za pobraniem" w całkowitym wolumenie przesyłek obsługiwanych w ramach sieci Paczkomatów InPost. >>>>  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony przez InPost w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz D, podała Komisja. Oferującym jest Ipopema Securities, czytamy w komunikacie. 

Arteria 

Arteria, po akwizycjach w Polsce, szykuje się do wejścia do Niemiec, gdzie również może przeprowadzić transakcję przejęcia, poinformował ISBnews prezes Marcin Marzec. Obecnie spółka jest w trakcie wyboru doradców do tej strategii. >>>>  

Kredyt Inkaso, Best 

Kredyt Inkaso widzi możliwość osiągania korzyści ze współpracy z Best, zwłaszcza w obszarze ekspansji zagranicznej czy windykacji portfeli zabezpieczonych, poinformował prezes Paweł Szewczyk.>>>> 

Adiuvo Investment

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony przez Adiuvo Investments w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I oraz J, a także praw do akcji serii I, podała Komisja. >>>>  

Boryszew   

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa zdecyduje 8 października o wyrażeniu zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (NPA Skawina), wynika z projektów NWZ. >>>>