Rekomendacja została wydana przy cenie wysokości  10,5 zł, zaś na wczorajszym zamknięciu kurs akcji wynosił 10,4 zł.

"Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla akcji Pekabex z zaleceniem "kupuj" i ustalamy cenę docelową na poziomie 13,4 zł, 27% powyżej obecnej wyceny rynkowej" - czytamy w raporcie.

Analitycy szacują, że dzięki zrealizowanemu w 2015 r. przejęciu spółki Kokoszki Prefabrykacja znormalizowany zysk netto wzrośnie do 19,8 mln zł w 2015 roku, do 21,7 mln zł w 2016 r. oraz 24,3 mln zł w 2017 r.

" Silna pozycja rynkowa i finansowa, atrakcyjne zwroty na kapitałach, perspektywy wzrostu organicznego oraz możliwość skokowego wzrostu wyników po przejęciu Ergon to główne atuty inwestycyjne Pekabeksu. Jeśli przejęcie Ergonu zostanie sfinalizowane, nasza wycena DCF zostanie podwyższona do 15,2 zł za akcję" - podano także.