Są to dane z pierwszych siedmiu miesięcy tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 roku. Łącznie do końca lipca Polska miała ponad 8 miliardów złotych nadwyżki w handlu zagranicznym.

Największym partnerem gospodarczym Polski pozostają Niemcy - eksport do zachodnich sąsiadów stanowi 26,7% polskiego eksportu, a import - 22,8%. Kolejne państwa w zestawieniu to pod względem eksportu: Wielka Brytania (6,7%), Czechy (6,5%), Francja (5,7%), Włochy (5%), Holandia (4,5%) oraz Rosja (2,9%). Jerśli chodzi o import - drugim co do wielkości partnerem Polski są Chiny (11,2%), a dalej: Rosja (7,9%), Włochy (5,4%) i Francja (3,9%).