"Obecnie Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 1116 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Z dniem 15 lipca 2015 r. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia dokonała kolejnego rozszerzenia obszarów SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin o grunty prywatne o pow. 12 ha. Tym samym obszar SSE Euro-Park Mielec rozszerzył się do 128 ha" - czytamy w komunikacie.

Nowy projekt inwestycyjny Polskich Zakładów Zbożowych Lubella w oparciu o grunt prywatny, obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, instalacją nowoczesnej linii produkcyjnej oraz budowę zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. W związku
z realizacją projektu spółka poniesie 87 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzy 35 nowych miejsc co zwiększy dotychczasowe zatrudnienie do poziomu ok 400 pracowników. Zakończenie inwestycji inwestor planuje do końca 2018 roku, podano również.

Spółka Protektor planuje wynajem hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym budowanej dla firmy przez spółkę Strefa 1 i wyposażenie jej w linię technologiczną do produkcji obuwia. 6 826 000 zł tyle spółka Protektor zainwestuje w nowy projekt, a zakończenie inwestycji planuje do końca 2017 roku. Firma chce zatrudnić 30 nowych pracowników, podano w informacji. 

"W Lubelskiej Podstrefie Ekonomicznej swoją działalność prowadzi już 37 inwestorów, a wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych wynosi 1 028 005 660 zł, natomiast wartość zrealizowanych nakładów 731 855 148 zł. Liczba deklarowanych nowych miejsc pracy wynosi obecnie 1 346 osób, a liczba nowo powstałych miejsc pracy wynosi 1 139 osób. Do tego należy doliczyć utrzymane 738 co daje na dzień dzisiejszy 1 877 istniejących miejsc pracy w strefie" - powiedział prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, cytowany w komunikacie.

Magistrat spodziewa się, że do końca roku komisja przetargowa zarządzającego SSE Euro Park – Mielec S.A. Podstrefa Lublin wyda w imieniu Ministra Gospodarki kolejne 7 już zezwolenie, co byłoby wyrównaniem poziomu udzielonych zezwoleń w latach 2009 i 2013.

Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec to 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z których blisko 90% terenów zostało już zagospodarowanych. Obecnie na jej terenie działa 37 inwestorów, którzy zadeklarowali inwestycje na poziomie ponad 1 028 005 660 zł oraz utworzenie ponad 1 346  nowych miejsc pracy.