"W obecnym rankingu transparentności budżetowej (Open Budget Index) Polska uzyskała 64 pkt., co plasuje nasz kraj w grupie krajów o dość dobrym poziomie przejrzystości procedur budżetowych. Najwyżej zostały ocenione: Nowa Zelandia, Szwecja, Republika Południowej Afryki Norwegia i Stany Zjednoczone (uzyskując od 81-88 na 100 możliwych punktów). Stawkę z zerową liczbą punktów zamykają takie kraje jak Arabia Saudyjska, Katar, Birma czy Liban. Przeciętna punktacja wyniosła 45" - napisano w raporcie.

"W porównaniu do poprzednich edycji Polska otrzymała w miarę zbliżoną punktację – w 2012 zdobyliśmy 59 pkt., a w latach 2010 i 2008 odpowiednio 64 i 67 pkt. Nieznaczne wahania między poszczególnymi edycjami należy tłumaczyć głównie stałym udoskonalaniem metody badawczej i relatywnymi zmianami pozycji innych państw" - dodano.

Jak wynika z raportu Polska słabiej wypadła natomiast w ocenie pozostałych filarów, tj. zakresu społecznej partycypacji w procesach budżetowych, zdobywając jedynie 44 pkt. (przy globalnej średniej wynoszącej 25 pkt.) oraz jakości instytucjonalnego nadzoru nad wydatkowaniem publicznych środków (52 pkt.).

"Należy odnotować, że wyniki w ostatnim filarze (instytucjonalnym) wyraźnie podciągnęła wysoka ocena działalności instytucji kontrolnej (NIK), która zdobyła 92 pkt. na 100 możliwych" - napisano.

W swych rekomendacjach IBP (International Budget Partnership) zaleca Polsce m.in. opracowywanie i publikację budżetu obywatelskiego (tzw. Citizens Budget – przystępnej dla obywateli wersję budżetu), dokonanie szeregu modyfikacji procedur budżetowych skutkujących większą spójnością dokumentacji budżetowej oraz podjęcie działań na rzecz zwiększenia zakresu społecznej partycypacji w procedurach budżetowych.

Open Budget Survey (OBS) to międzynarodowy program badawczy mający na celu dokonywanie kompleksowej oceny narodowych systemów zarządzania finansami publicznymi z punktu widzenia kryteriów przejrzystości i angażowania obywateli w procesy budżetowe. Jest koordynowany przez niezależną, pochodzącą z USA pozarządową organizację Open Budget Partnership zajmującą się promocją idei społeczeństwa obywatelskiego.

Prace badawcze w poszczególnych krajach są realizowane przez niezależne instytucje i ekspertów należące bądź do sektora organizacji pozarządowych bądź sfery nauki.

>>> Czytaj też: Warszawa będzie Londynem dla wschodnich oligarchów? Rosjanie i Ukraińcy kupują mieszkania w Polsce