"Powodem opóźnienia wykupu jest proces restrukturyzacji zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, związany z brakiem wykupu obligacji Hawe" - czytamy w komunikacie.

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ponad 33 mln zł. Z kolei zwrotu łącznie 95 mln zł domaga się od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.