Global City

GPW postanowiła wykluczyć akcje Global City Holdings z obrotu z upływem dnia 28 września br., pod warunkiem, że spółka ogłosi najpóźniej 15 września skup akcji pozostających w wolnym obrocie, podała giełda. >>>>

Global City Holdings ogłosiło ofertę nabycia nie więcej niż 130 351 akcji własnych po cenie 47,7 zł za sztukę, podała spółka. Spółka będzie nabywać akcje w terminie 15-23 września 2015 r.>>>>  

Hawe Telekom 

Hawe Telekom - spółka zależna Mediatela - nie wykupił obligacji serii C_01 o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 5,75 mln zł, podał Mediatel. >>>> 

Hawe, Hawe Telekom i Mediatel zawarły z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN umowę w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań, podał Mediatel. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. >>>> 

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, z grupy Hawe, zakończyły prace związane z budową sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim, co pozwoli rozpocząć fazę eksploatacji sieci, podał Urząd Marszałkowski Województwa. "Realizacja projektu na Warmii i Mazurach jest najbardziej zaawansowana spośród wszystkich pięciu województw realizujących projekt 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej' (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Na wybranych odcinkach sieci uruchomiono już pierwsze usługi sieciowe, z których zaczęli korzystać operatorzy telekomunikacyjni" – czytamy w komunikacie.

Fortuna

Fortuna Entertainment Group N.V. podpisało umowę przyznającą licencję na korzystanie z marki Fortuna Game spółkom Bet Active Concept S.R.L. i Bet Zone S.R.L. w Rumunii, poinformował dyrektor generalny i prezes Fortuna Entertainment Group N.V. Per Widerström.>>>>  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie planuje restrukturyzacji zmniejszającej zatrudnienie z 29 tys. do 4,5 tys. osób, podała spółka, dementując informacje na ten temat. >>>>  

InPost, Integer.pl 

Pierwotna oferta publiczna InPostu, obejmująca akcje sprzedawane przez Integer.pl Inwestycje stanowiące 40% kapitału, z możliwością zwiększenia oferty do 50% minus 1 akcja InPostu, zaczyna się dziś od book-buildingu, podano w prospekcie. Cena maksymalna ma zostać opublikowana także jeszcze dzisiaj. >>>>  

Polityka dywidendowa InPostu zakłada wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 50% rocznego zysku, poinformował wiceprezes Marcin Pulchny. Zarząd chce wypłacić dywidendę już z zysku za 2015 r. >>>>  

InPost obecne nie planuje akwizycji na polskim rynku kurierskim, ale nie wyklucza przejęć w przyszłości. Spółka stawia na rozwój organiczny i zamierza osiągnąć 7% udziału w rynku kurierskim na koniec 2017 roku, poinformował prezes Sebastian Anioł. "Na chwilę obecną nie planujemy akwizycji, co nie znaczy, że jesteśmy na to zamknięci. Wszystko zależy od tego, jak się ułoży rynek. Być może części firm, które teraz się dynamicznie rozwijają skończą się środki i będą na sprzedaż. Na razie nie widzimy wartości dodanej w akwizycji firm na polskim rynku kurierskim" -powiedział Anioł podczas konferencji dotyczącej prospektu emisyjnego. W grupie znajduje się jeszcze spółka InPost Usługi Finansowe. "Tu widzimy ogromy potencjał rozwoju tej części biznesu" - dodał. Prezes poinformował, że celem spółki jest rozwój organiczny i wykorzystanie tych aktywów, które już posiada.

Cena maksymalna w pierwotnej ofercie publicznej InPostu została ustalona na 33 zł za akcję, podała firma. Właściciel spółki, grupa Integer.pl, sprzeda papiery o maksymalnej wartości 190 mln zł. >>>>  

J.W. Construction 

Finalizacja I etapu inwestycji Nowe Tysiąclecie w Katowicach nastąpi z końcem bieżącego roku. Rozpoczęta w lutym br. budowa II etapu osiągnęła stan zerowy, podało J.W. Construction. W ramach budowy drugiego etapu inwestycji Nowe Tysiąclecie powstanie jeden 17-kondygnacyjny budynek na 122 mieszkania. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2016 r., podano w komunikacie. "To inwestycja, która zapewnia szeroki wybór mieszkań w konkurencyjnych cenach, rozpoczynających się już od 4700 zł za m2. Wiele z nich objętych jest rządowym programem 'Mieszkanie dla Młodych', w ramach którego klient otrzymać może nawet do 82 tys. zł dopłaty" - powiedziała członek zarządu spółki Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie.

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w sierpniu br. wyniosła 45,82 tys. ton wobec 2,1 tys. ton rok wcześniej i 46,81 tys. ton w lipcu, podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 2 081,9% r/r i spadek o 2,1% m/m. >>>> 

Marvipol 

Marvipol rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w nowej inwestycji na Służewcu - Lake Park Apartments, podała spółka. "Inwestycja Lake Park Apartments reprezentuje całkowicie inny standard życia, od tego co znajdowało się w ofercie rynku nieruchomości dotychczas. Jako firma obserwujemy zmiany zachodzące w społeczeństwie i pragniemy tworzyć dla naszych klientów jakość, która wpasowuje się w ich aktualne potrzeby" - powiedział członek zarządu Mariusz Poławski, cytowany w komunikacie. 

APS Energia 

APS Energia buduje nowe centrum inżynieryjno-produkcyjne koło Nieporętu pod Warszawą, podała spółka. Łączny koszt inwestycji spółka szacuje na około 18 mln zł. "Nowe centrum powstaje w Stanisławowie I pod Warszawą (koło Nieporętu). APS Energia na jego utworzenie wyda ok. 18 mln zł (w tej kwocie znajduje się 3,5 mln zł wydanych na zakup działki). Niemal 7,8 mln zł na obiekt spółka pozyskała od inwestorów giełdowych" - czytamy w komunikacie.

Enea, LW Bogdanka 

Enea złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Lubelskim Węglem Bogdanka, podał Urząd. >>>>  

TVN

TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji senior notes o wartości nominalnej 43 mln euro, z terminem zapadalności w 2020 r., podał TVN. >>>>  

GTB Metropolis 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył 16 września jako dzień pierwszego notowania obligacji GTB Metropolis Nieruchomości o łącznej wartości nominalnej 1,69 mln zł, podała giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 16 września 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 687 GTB Metropolis Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nominalnej 1 000 zł każda" – czytamy w komunikacie.

KGHM 

KGHM Ajax Mining Inc. - spółka zależna KGHM Polska Miedź - złożył w Urzędzie ds. Ochrony Środowiska w kanadyjskim regionie Kolumbia Brytyjska oraz w Kanadyjskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska wniosek o uzyskanie pozwolenia środowiskowego na budowę odkrywkowej kopalni miedzi i złota Ajax, podał KGHM. >>>>  

Atal 

Atal wyemitował obligacje imienne serii G o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone z datą wykupu do dnia 14 września 2017 roku, o rentowności 4,00% w skali roku. Obligacje zostały objęte przez podmiot zależny w grupie kapitałowej. Emitent nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu" – czytamy w komunikacie.