Komentując fiasko szczytu Unii Europejskiej w sprawie uchodźców, New York Times zarzuca krajom Europy środkowo - wschodniej uciekanie od odpowiedzialności. Gazeta określa taką postawę mianem moralnie odrażającej.

W komentarzu zatytułowanym "Krótka pamięć Europy wschodniej" nowojorski dziennik przyznaje, że kraje, które sprzeciwiają się proponowanemu rozłożeniu ciężaru przyjęcia imigrantów są biedniejsze od krajów Zachodu i że nie miały wcześniej do czynienia z dużymi liczbami cudzoziemców. Według New York Timesa, nie zwalnia to jednak takich krajów jak Polska, Węgry, Czechy czy Słowacja z udziału w rozwiązaniu kryzysu, jaki dotknął całą Unię.

Nowojorski dziennik przypomina, że kraje Europy środkowo - wschodniej zostały z hojnością przyjęte przez Zachód, gdy przystępowały do Unii Europejskiej. "Byłoby tragedią, gdyby te same kraje przyczyniły się do osłabienia jedności, której Europa obecnie bardzo potrzebuje" - konkluduje New York Times.