Spółka - notowana obecnie na rynku nieregulowanym NewConnect - chce wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW łącznie do 7.370.180 akcji serii A-J.

"Intencją oferującego jest przydzielenie ok. 10% akcji oferowanych inwestorom w transzy detalicznej i ok. 90% akcji oferowanych w transzy instytucjonalnej. Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości dzień przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej" - czytamy w prospekcie.

Harmonogram oferty przewiduje, że zapisy w transzy detalicznej potrwają do 23 września, zaś na 18-24 września zaplanowano budowanie księgi popytu. Cena akcji oraz ostateczny podział walorów pomiędzy transze zapowiedziano na 24 września. Następnie, w dniach 25-30 września przyjmowane będą zapisy w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji przewidziano na 30 września, a termin rozpoczęcia notowań praw do akcji na GPW - na około tygodnia od przydziału.

Oferującym akcji jest Trigon Dom Maklerski.

"Wpływy brutto z emisji akcji serii I szacowane są na około 20 000,00 tys. zł, natomiast wpływy netto na około 18 200,00 tys. zł netto. Przy tej wielkości emisji szacunkowe koszty emisji wyniosą około 1 800 tys. zł (nie uwzględniono podatku VAT, który jest neutralny dla Emitenta). Celem przeprowadzenia oferty publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację poniższych celów emisji w okresie IV kwartał 2015-2016 r." - czytamy w prospekcie.

Spółka przedstawiła cele w kolejności priorytetów ich realizacji:

1) dokapitalizowanie spółek zależnych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego tych spółek, udzielenie im pożyczek lub inną formę finansowania projektów prowadzonych przez spółki zależne,

2) pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych emitenta,

3) dokapitalizowanie funduszu (Grupa przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju utworzyła 10-letni fundusz Joint Polish Investment Fund z siedzibą w Holandii),

4) częściowa spłata zadłużenia emitenta.

Adiuvo Investment poinformowało pod koniec maja br., że liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect w październiku. Prospekt złożyło w kwietniu.

Adiuvo Investment to firma inwestująca w projekty biotechnologiczne. Celem firmy jest globalna komercjalizacja produktów, w tym m.in. EstheChoc - odmładzającej czekolady. Technologie komercjalizowane przez Adiuvo opracowywane są m.in. na uniwersytecie Cambridge. Firma jes wiodącym akcjonariuszem notowanego na NewConnect - Airway Medix.