W przyszłym roku wzrost ma wynieść 3,6 procent - o dwie dziesiąte punktu procentowego mniej, niż przewidywano przed trzema miesiącami.

Powodem obniżenia prognoz są problemy gospodarcze Brazylii i niepewna sytuacja w Chinach. Osłabienie wzrostu w tym kraju powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na surowce, co ma wpływ na całą światową gospodarkę. OECD ogłosiło swe prognozy w przeddzień decyzji amerykańskiego Zarządu Rezerw Federalnych, który ma zdecydować o wysokości stóp procentowych.