Dodatkowo, moce produkcyjne należącej do ARP Fabryki Pojazdów Szynowych są ograniczone, a ich rozbudowa byłaby kosztowna i czasochłonna. "Dlatego mało prawdopodobne jest aby spółka mogła istotnie zagrozić innym, większym podmiotom w sektorze napraw taboru oraz przejęła większość zleceń Przewozów Regionalnych na naprawę elektrycznych zespołów trakcyjnych" - napisał w komunikacie UOKiK.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, której zadaniem jest między innymi wspieranie restrukturyzacji i rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz świadczenie usług finansowych, marketingowych i doradczych. Planowana koncentracja ma polegać na przejęciu przez nią ponad 50 procent udziałów w kapitale zakładowym Przewozów Regionalnych.