"Porozumienie, o którym mowa powyżej, dotyczy ograniczenia części świadczeń na rzecz pracowników spółki, co będzie miało istotny wpływ na poprawę płynności finansowej JSW w okresie najbliższych trzech lat" - czytamy w komunikacie.

JSW podała też, że porozumienie ze związkami zawodowymi zawarte w lutym br. będzie obowiązywało do końca lutego 2018 r.

Łączny szacunkowy pozytywny efekt ograniczenia kosztów pracy za lata 2016-2018 z tytułu zawarcia obu porozumień wyniesie ok. 2 mld zł, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.