Transakcja opiewała na kwotę 12,3 mln zł.

"Nabycie udziałów zostanie sfinansowane z pożyczki udzielonej Money.pl przez spółkę ze środków pozyskanych przez spółkę z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki w ramach oferty publicznej" - napisano.

W komunikacie podano, że akwizycja ta "wpisuje się w strategię spółki, która zakłada inwestycje w spółki świadczące usługi komplementarne do usług podmiotów z grupy kapitałowej spółki oraz w produkty uzupełniające jej portfolio".

>>> Czytaj też: Urzędnicy zniszczyli mu firmę. Teraz przyznali się do błędu