Za 15 lat w całej Europie będzie generowana moc na poziomie 320 GW, z czego 254 GW na lądzie – podaje „Rzeczpospolita”. W Polsce będą działały turbiny o łącznej mocy 13,15 GW. Mają dostarczyć 29,77 TWh zielonej energii.

Taki scenariusz jest pochodną celów wyznaczonych przez UE w zakresie OZE do 2030 r., jak również reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, której celem jest stymulowanie inwestycji w technologie niskoemisyjne.

Prognozowane dane dla Polski są realistyczne. – Wyznaczony poziom jest zbliżony do analizy KAPE (Kajowej Agencji Poszanowania Energii), która mówi o 13,5 GW w wietrze, zamieszczonej w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 roku – mówi Arkadiusz Sykstyński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Po 2020 roku powinna się zacząć też rozwijać energetyka wiatrowa na morzu.