"Zarząd (...) powziął informację od konsorcjum firm (General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-Lavalin Polska sp. z o.o.) realizującego projekt budowy elektrowni gazowo-parowej we Włocławku o nowym terminie zakończenia prac budowlanych. W związku z tym oddanie elektrowni do eksploatacji planowane jest obecnie w drugim kwartale 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen rozpoczął budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku w kwietniu 2013 r. Wartość inwestycji, która rozpocznie funkcjonowanie pod koniec 2015 r., wyniesie wraz z serwisem 1,4 mld zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od 1999 r.