"W związku z bardzo trudną sytuację ekonomiczną Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając w celu uniknięcia jej upadłości, a co za tym idzie pozbawienia załogi miejsc pracy, zarząd JSW podjął decyzję, że począwszy od 2015 roku nie będzie wypłacany emerytom deputat węglowy" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu JSW zawarła porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce, dotyczące ograniczenia części świadczeń na rzecz pracowników spółki. JSW podała też, że porozumienie ze związkami zawodowymi zawarte w lutym br. będzie obowiązywało do końca lutego 2018 r. Łączny pozytywny efekt porozumień spółki ze związkami to ok. 2 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.